Xây dựng Cơ sỡ dữ liệu Mysql hỗ trợ Full Unicode

  •   03/11/2015 12:58:00 AM
  •   Đã xem: 1608
  •   Phản hồi: 0

Từ phiên bản MySQL 5.5 trở đi đã hỗ trợ charset utf8mb4, charset này sẽ hỗ trợ lưu trữ đầy đủ các font Unicode.

plugin nukeviet

Lập trình chức năng mở rộng cho module NukeViet

  •   14/10/2015 12:26:00 PM
  •   Đã xem: 2400
  •   Phản hồi: 0

NukeViet 4 hỗ trợ việc thêm một chức năng mở rộng (plugin) cho module tại khu vực quản trị, mà không cần can thiệp vào cấu trúc của module.