Code lọc dữ liệu theo cột của bảng

Code lọc dữ liệu theo cột, sử dụng Jquery

Sử dụng javascript loại bỏ HTML tags trong nội dung

Hàm javascript giúp bạn loại bỏ các thẻ html có trong nội dung.

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps sẽ giúp ứng dụng của bạn trở linh họat hơn trong việc tìm, đánh dấu và hiển thị địa điểm trên google maps.

Hàm hiển thị thông báo chuyển trang cho NukeViet

Hàm hiển thị thông báo và tự động chuyển trang sử dụng bootstrap cho NukeViet

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình. Khi tải trang trên các màn hình kích thước khác nhau hay khi thay đổi kích thước trình duyệt, hình ảnh trong nội dung cũng sẽ tự thay đổi để tương thích với màn hình.

[Jquery] Ẩn hiện mật khẩu

Ẩn hiện field password

Hàm cắt chuỗi theo số ký tự nhập vào trong PHP

Hàm PHP có chức năng cắt một chuỗi dài, thành một chuỗi ngắn hơn theo số ký tự nhập vào. Gắn thêm "...." vào sau mỗi chuỗi đã cắt.

Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

Hàm định dạng, hiển thị, xử lý thời gian trong PHP, trả về kết quả là một chuỗi thời gian ứng với thời gian (timestamp) truyền vào hoặc thời gian hiện tại.

Hàm tạo nút phân trang danh sách PHP

Hàm xây dựng trên ngôn ngữ PHP, có chức năng tạo nút phân trang danh sách.

Hàm đếm số lượt like, share, comment Facebook sử dụng PHP

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn lấy thông tin facebook (like, share, comment) của một trang Faceook hay một liên kết ngoài với một hàm được xây dựng từ ngôn ngữ PHP.

Hàm PHP loại bỏ mã HTML, ký tự đặc biệt,... trong chuỗi

Nếu bạn muốn loại bỏ các mã html, ký tự đặt biệt,.... trong một chuỗi bằng PHP thì hàm này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Tạo sơ đồ cây sử dụng HTML + CSS

Code tạo sơ đồ cây sử dụng html và css. Có thể tổ chức sơ đồ đa cấp chỉ với những thẻ HTML cơ bản, danh sách (ul, li)

Hàm PHP chuyển đổi chữ số ra chữ

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó.

Tùy biến checkbox bằng CS3 và Iconfonts

Code này tùy biến checkbox bằng CSS sử dụng thư viện Material Design Iconic Font. Nó sẽ giúp bạn tạo ra một checkbox lạ mắt và hiệu ứng đẹp.

Lightbox popup đơn giản sử dụng jquery và bootstrap

Bài viết này chia sẽ cách tạo ra lightbox popup đơn giản sử dụng jquery và bootstrap.

Code ẩn/hiện đoạn văn bản khi vượt quá số ký tự quy định

Code giúp ẩn/hiện tự động đoạn văn bản khi vượt quá số ký tự quy định. Hiển thị nút “Xem thêm” và “Đóng lại” ở mỗi trường hợp.

Lấy ID từ URL bài viết

Code lấy ID từ url bài viết

Code php tạo hộp chọn khoảng giá

Đọan mã này giúp bạn tạo selectbox các khoảng giá, dùng trong trường hợp hiển thị các khoảng giá tìm kiếm sản phẩm, các mức lương truyển dụng,......

Gửi và xử lý dữ liệu ajax

Ví dụ đơn giản về gửi và xử lý dữ liệu ở PHP, trả về kết quả sau khi xử lý.

Tạo table bằng div - định dạng giống table bootstrap

Sử dụng table không tốt cho SEO. Code này giúp các bạn tạo bảng giống với table của bootstrap, nhưng sử dụng thẻ div.