Tùy biến checkbox bằng CS3 và Iconfonts

Chủ đề: HTML + CSS    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Tùy biến checkbox bằng CS3 và Iconfonts

 
Hướng dẫn này sử dụng Fontawesome để tùy chỉnh giao diện và tạo hiệu ứng checkbox sử dụng CSS. Một điểm thuận lợi là người thiết kế có thể trang trí cho checkbox mà không cần phải thiết kế cho nó bằng một chương trình đồ họa như Photoshop.

Các icon thay thế được sử dụng bên trên checkbox (nút check của html được ẩn đi, thay vào đó là icon check và uncheck của Fontawesome). Khi người dùng click vào checkbox, sẽ có hiệu ứng ẩn vào / hiện ra.

Nguồn: http://thecodeplayer.com/
 
Thảo luận