Sử dụng javascript loại bỏ HTML tags trong nội dung

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Sử dụng javascript loại bỏ HTML tags trong nội dung

Để chuyên nghiệp hóa việc phát hành mã nguồn mở NukeViet, Ban quản trị NukeViet quyết định thành lập doanh nghiệp chuyên quản NukeViet mang tên Công ty cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam (Viết tắt là VINADES.,JSC), chính thức ra mắt vào ngày 25-2-2010 (trụ sở tại Hà Nội) nhằm phát triển, phổ biến hệ thống NukeViet tại Việt Nam.

 
Các bạn có thể sử dụng hàm này như hàm strip_tags của PHP.
Cú pháp:
strip_tags( str, allowed_tags )
Trong đó:
  • str: Chuỗi cần loại bỏ HTML
  • allowed_tags: Các thẻ HTML không loại bỏ, cách nhau bởi dấu phẩy.
 
Thảo luận