PHP lấy hình ảnh đầu tiên trong nội dung

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: PHP lấy hình ảnh đầu tiên trong nội dung

Kết quả: /uploads/san-pham/2016/module-dich-vu-xe_1.png
 
Giả sử trong trường hợp yêu cầu đăng bài viết, nếu bài viết không có ảnh minh họa thì tự động lấy hình ảnh đầu tiên của nội dung bài viết làm ảnh minh họa. Đoạn code trên đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Ở ví dụ này, tôi có 3 hình ảnh trong nội dung. Và chúng ra sẽ lấy ra URL của ảnh đầu tiên.
Module cho phép người quản trị thêm xe và hiển thị thông tin về xe, người dùng có thể đặt xe trực tuyến, hoặc thiết kế yêu cầu báo giá. Module cung cấp đầy đủ các chức năng giúp bạn có thể xây dựng một website đặt xe trực tuyến, hoặc kết hợp với các module khác về dịch vụ như <a href="https://mynukeviet.net/san-pham/modules/module-thong-tin-tour-du-lich.html">Tour du lịch</a>.<br />
&nbsp;
<div style="text-align:center"><img alt="module dịch vụ xe" src="/uploads/san-pham/2016/module-dich-vu-xe_1.png" /></div>
<h2>1. Quản lý Loại xe</h2>
<div style="text-align:center"><img alt="module dịch vụ xe" height="443" src="/uploads/san-pham/2016/module-dich-vu-xe_2.png" width="987" /></div>
<h2>2. Quản lý Hãng xe</h2>
<div style="text-align:center"><img alt="module dịch vụ xe" height="493" src="/uploads/san-pham/2016/module-dich-vu-xe_3.png" width="984" /></div>
 
Thảo luận