PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển    Nguồn: www.linuxweblog.com
QR-Code: PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

 
Kết quả:
/2016_01/litespeed-benchmark.jpg
/2016_01/hosting-123host-nukeviet.jpg
/2016_01/123host-network-security.jpg
/2016_01/how-to-choose-hosting.jpg
/2016_01/cloudlinux-security.jpg
/2016_01/cc-by-nc-sa.png
/2016_01/cpanel-ddos-protection-malware-scanner.jpg
/2016_01/support247.jpg
/2016_01/2016_01_1/litespeed-benchmark.jpg
/2016_01/2016_01_1/hosting-123host-nukeviet.jpg
/2016_01/2016_01_1/123host-network-security.jpg
/2016_01/2016_01_1/how-to-choose-hosting.jpg
/2016_01/2016_01_1/cloudlinux-security.jpg
/2016_01/2016_01_1/cc-by-nc-sa.png
/2016_01/2016_01_1/cpanel-ddos-protection-malware-scanner.jpg
/2016_01/2016_01_1/support247.jpg
/tuyen-dung-nvkd.png
/nangly.jpg
/tuyendung-kythuat.jpg
/chuc-mung-nukeviet-thong-tu-20-bo-tttt.jpg
/hoptac.jpg
/hoc-viec-tai-cong-ty-vinades.jpg
/tap-huan-pgd-ha-dong-2015.jpg
/nukeviet-nhantaidatviet2011.jpg
/nukeviet-cms.jpg
/thuc-tap-sinh.jpg
 
 
Thảo luận