Lấy ID từ URL bài viết

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Lấy ID từ URL bài viết

Kết quả: 18
 
Thắc mắc làm sao mình có thể lấy đươc số 18 trong chuổi như vậy ạ
bayern-munich-11-schalke-hum-xam-khong-thang-tran-thu-hai-lien-tiep-18.html
 
Thảo luận