Jquery zoom image

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Jquery zoom image

 
Chiều nay chôm chĩa được code zoom hình ảnh khá đẹp, chia sẽ mọi người.
Demo http://preview.codecanyon.net/item/etalage/full_screen_preview/180719
 
Thảo luận