Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình

 
Sử dụng
var news = $('.content'), newsW, w, h;
Thay đổi .content bằng element của bạn.

Thay đổi kích thước trình duyệt để xem kết quả.
 
Thảo luận