Cloud Zoom sử dụng ảnh nhỏ dạng slider để zoom ảnh

Đây là plugin zoom ảnh của jquery, rất đẹp và mượt mà. Bạn có thể sử dụng bằng cách xem code bên dưới.

Hàm javascript định dạng giá tiền

Hàm định dạng giá tiền nhập vào input

Code lọc dữ liệu theo cột của bảng

Code lọc dữ liệu theo cột, sử dụng Jquery

Sử dụng javascript loại bỏ HTML tags trong nội dung

Hàm javascript giúp bạn loại bỏ các thẻ html có trong nội dung.

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps sẽ giúp ứng dụng của bạn trở linh họat hơn trong việc tìm, đánh dấu và hiển thị địa điểm trên google maps.

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình. Khi tải trang trên các màn hình kích thước khác nhau hay khi thay đổi kích thước trình duyệt, hình ảnh trong nội dung cũng sẽ tự thay đổi để tương thích với màn hình.

[Jquery] Ẩn hiện mật khẩu

Ẩn hiện field password

Lightbox popup đơn giản sử dụng jquery và bootstrap

Bài viết này chia sẽ cách tạo ra lightbox popup đơn giản sử dụng jquery và bootstrap.

Code ẩn/hiện đoạn văn bản khi vượt quá số ký tự quy định

Code giúp ẩn/hiện tự động đoạn văn bản khi vượt quá số ký tự quy định. Hiển thị nút “Xem thêm” và “Đóng lại” ở mỗi trường hợp.

Gửi và xử lý dữ liệu ajax

Ví dụ đơn giản về gửi và xử lý dữ liệu ở PHP, trả về kết quả sau khi xử lý.

Javascript kiểm tra và lấy giá trị liên kết neo (anchor) từ URL

Mã javascript kiểm tra sự tồn tại và lấy giá trị thẻ neo từ URL

Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt trong javascript

Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt từ một chuỗi trong javascript. Tương tự hai hàm htmlspecialchars và unhtmlspecialchars của PHP.