Hàm tự động thay thế URL bởi tiêu đề trang

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm tự động thay thế URL bởi tiêu đề trang

 
Hàm này không quá phức tạp (nếu bạn không phải là người mới bắt đầu với PHP). Nó có tác dụng tự động thay thế URL (hợp lệ) trong nội dung bằng một liên kết, là tiêu đề của trang (ứng với URL khai báo) liên kết đến URL.

Các bước thực hiện:
- Trích xuất tất cả các url từ nội dung.
- Lấy nguồn HTML cho mỗi URL.
- Trích xuất các nội dung của thẻ <title> (nếu tồn tại thẻ title).
- Thay thế các URL trong nội dung bằng tiêu đề.

Sử dụng:
getUrlTitle( 'http://mynukeviet.net' );
Kết quả: Ứng dụng NukeViet

Xem chi tiết: http://codeaid.net/php/replace-urls-in-the-text-with-page-titles
 
Thảo luận