Hàm hiển thị thông báo chuyển trang cho NukeViet

Chủ đề: Lập trình NukeViet    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm hiển thị thông báo chuyển trang cho NukeViet

 
Trong trường hợp bạn muốn hiển thị thông báo ra màn hình, đồng thời chuyển đến một URL khác sau một khoảng thời gian. Sử dụng bootstrap, hàm này sẽ giúp bạn thực hiện điều này trên NukeViet.
hàm thông báo chuyển trang nukeviet

Cài đặt:
1. Copy mã nguồn ở tab Mã PHP vào /modules/ten-module/theme.php (hoặc /themes/admin_default/modules/ten-module/theme.php nếu có)
2. Tạo file /themes/ten-theme/modules/ten-module/alert.tpl với nội dung ở tab Mã HTML

Sử dụng:
nv_theme_alert( $message_title, $message_content, $type = 'info', $url_back = '', $lang_back = '', $time_back = 5 )
Trong đó:
  • $message_title: Tiêu đề trang thông báo
  • $message_content: Nội dung thông báo
  • $type: info, warning, success, danger
  • $url_back: URL cần chuyển đến sau thông báo
  • $lang_back: Chuỗi hiển thị cho URL
  • $time_back: Thời gian (giây) chuyển trang
Chú ý: Code này chỉ dùng cho khu vực ngoài site. Muốn dùng Admin Control Panel cần chỉnh sửa lại xí.
 
Thảo luận