Hàm cắt chuỗi theo số ký tự nhập vào trong PHP

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm cắt chuỗi theo số ký tự nhập vào trong PHP

Chuỗi ban đầu: NukeViet CMS là hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) nguồn mở thế hệ mới do người Việt phát triển, NukeViet cho phép bạn xây dựng và quản lý các website, cổng thông tin điện tử rất dễ dàng. NukeViet đã được trao giải Nhân tài đất Việt 2011, được Bộ GD&ĐT khuyên dùng trong thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT, được Bộ TT&TT Quy định ưu tiên sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước tại thông tư 20/2014/TT-BTTTT.

Chuỗi chỉ bao gồm 60 ký tự đầu tiên: NukeViet CMS là hệ quản trị nội dung (Content...

Chuỗi chỉ bao gồm 100 ký tự đầu tiên: NukeViet CMS là hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) nguồn mở thế...

Chuỗi chỉ bao gồm 250 ký tự đầu tiên: NukeViet CMS là hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) nguồn mở thế hệ mới do người Việt phát triển, NukeViet cho phép bạn xây dựng và quản lý các website, cổng thông tin điện tử rất...
 
Cú pháp:
clean60( $string, $num = 60, $specialchars = false )
Trong đó:
  • $string: Chuỗi cần cắt
  • $num: Số ký tự cần cắt, mặc định 60 ký tự
  • $specialchars: Chuỗi có sử dụng các ký tự đặc biệt
 
Thảo luận