Hàm PHP loại bỏ mã HTML, ký tự đặc biệt,... trong chuỗi

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm PHP loại bỏ mã HTML, ký tự đặc biệt,... trong chuỗi

Chuỗi nguồn
Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của Quý khách, chúng                    tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng                 tôi sẽ phản hồi lại Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Chuỗi sau khi sử dụng hàm
Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của Quý khách, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý khách trong thời gian sớm nhất.
 
Hàm sẽ giúp bạn loại bỏ các thẻ html, ký tự đặc biệt trong chuỗi. Có tùy chọn giữ lại đường dẫn và mô tả hình ảnh (giá trị của thuộc tính src và alt) và URL (giá trị thuộc tính href) trong nội dung.

Sử dụng:
nv_get_plaintext( $string, $keep_image = false, $keep_link = false )
Trong đó:
  • $string: Chuỗi muốn lọc
  • $keep_image: Giữ lại url hình ảnh trong nội dung
  • $keep_link: Giữ lại link trong nội dung
 
Thảo luận