Hàm PHP kiểm tra trạng thái của liên kết

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm PHP kiểm tra trạng thái của liên kết

 
Ví dụ, bạn muốn download một tấm ảnh từ một URL, trước khi download thì bạn hãy kiểm tra xem URL ảnh đó có tồn tại hay không.

Cú pháp: 
get_status_url( $url );
Sử dụng:
// ket qua tra ve gia tri true hoac false
$status = get_status_url('https://i.ytimg.com/vi/7evDG7LeOtM/maxresdefault.jpg');
Nguồn: Blog Đặng Đình Tứ
 
Thảo luận