Hàm PHP chuyển đổi chữ số ra chữ

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm PHP chuyển đổi chữ số ra chữ

578 => Năm trăm Bảy mươi Tám
1000 => Một ngàn
10000 => Mười ngàn
100000 => Một trăm ngàn
1000000 => Một triệu
1500000000 => Một tỷ Năm trăm triệu
 

Để sử dụng hàm trên mỗi khi bạn muốn chuyển đổi số nào thì các bạn dùng như sau :

echo '<b>'.convert_number_to_words($number).'</b>';

Trong đó $number là số cần chuyển đổi. Chúc các bạn thành công !

Nguồn:
 thuthuatweb.net

 
Thảo luận