Gửi và xử lý dữ liệu ajax

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Gửi và xử lý dữ liệu ajaxNhập vào các số lớn hơn 0
 

https://www.facebook.com/groups/izwebz.group/permalink/839954579459589/

mình có dòng 
<a href="javascript:;"> là 1 button khi nhấn nó sẽ chạy cái javascript

Giờ mình muốn làm 1 button để thay thế nó, và khi nhấn button thì sẽ kiểm tra 1 vài thứ trong php. khi ok rồi mới chạy cái js đó ( tất nhiên mình ko thể nhấn thêm 1 lần vào cái thẻ <a> đó.

xin các bạn giúp đở, cảm ơn các bạn.

 

 
Thảo luận