Tạo hộp chọn ngày tháng trong NukeViet 4

Tạo hộp chọn ngày tháng trong NukeViet 4 sử dụng form bootstrap và jquery ui.