Hàm đóng dấu logo vào ảnh theo cấu hình upload

Hàm đóng dấu logo lên ảnh sau khi được upload lên hệ thống, lấy cấu hình theo cấu hình đóng dấu logo của module upload

PHP chuyển chuỗi ký tự về tên tập tin hợp lệ

Hàm giúp chuyển một chuỗi bất kỳ về tên tập tin hợp lệ

PHP lấy hình ảnh đầu tiên trong nội dung

Đoạn mã lấy ra URL của hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong nội dung

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

Code PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục

Code liệt kê tất cả hình ảnh trong thư mục

Cloud Zoom sử dụng ảnh nhỏ dạng slider để zoom ảnh

Đây là plugin zoom ảnh của jquery, rất đẹp và mượt mà. Bạn có thể sử dụng bằng cách xem code bên dưới.

Hàm javascript reset form

Hàm có chức xóa hết dữ liệu trên form

Hàm php chuyển số tiền Việt Nam sang chuỗi

Hàm chuyển số tiền Việt nam sang dạng chữ số

Mảng 54 dân tộc Việt Nam

Mảng PHP 54 dân tộc Việt Nam

Hàm javascript định dạng giá tiền

Hàm định dạng giá tiền nhập vào input

Hàm PHP tìm giá trị gần nhất trong mảng với giá trị cho trước

Hàm có chức năng tìm ra giá trị gần nhất (trong mảng) so với giá trị số cho trước

Sử dụng checkbox chọn tất cả - bỏ chọn tất cả trong NukeViet

NukeViet đã xây dựng hàm javascript để thực hiện điều này, lập trình viên NukeViet có thể sử dụng hàm này trong các trường hợp muốn thêm checkbox chọn nhanh dối tượng.

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết, trong trường hợp HTTP code là 301

Code lọc dữ liệu theo cột của bảng

Code lọc dữ liệu theo cột, sử dụng Jquery

Sử dụng javascript loại bỏ HTML tags trong nội dung

Hàm javascript giúp bạn loại bỏ các thẻ html có trong nội dung.

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps

Code tìm kiếm và đánh dấu địa điểm trên google maps sẽ giúp ứng dụng của bạn trở linh họat hơn trong việc tìm, đánh dấu và hiển thị địa điểm trên google maps.

Hàm hiển thị thông báo chuyển trang cho NukeViet

Hàm hiển thị thông báo và tự động chuyển trang sử dụng bootstrap cho NukeViet

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình

Jquery tự động thay đổi kích thước ảnh theo kích thước màn hình. Khi tải trang trên các màn hình kích thước khác nhau hay khi thay đổi kích thước trình duyệt, hình ảnh trong nội dung cũng sẽ tự thay đổi để tương thích với màn hình.