Hàm loại bỏ thẻ p trống trong nội dung

Hàm loại bỏ thẻ p trống trong nội dung

Hàm lấy danh sách tất cả nhóm thành viên

Hàm lấy danh sách tất cả nhóm thành viên dùng cho khu vực site, hiện tại NukeViet chỉ cung cấp hàm này cho khu vực admin

Hàm đóng dấu logo vào ảnh theo cấu hình upload

Hàm đóng dấu logo lên ảnh sau khi được upload lên hệ thống, lấy cấu hình theo cấu hình đóng dấu logo của module upload

PHP chuyển chuỗi ký tự về tên tập tin hợp lệ

Hàm giúp chuyển một chuỗi bất kỳ về tên tập tin hợp lệ

PHP lấy hình ảnh đầu tiên trong nội dung

Đoạn mã lấy ra URL của hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong nội dung

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

Code PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục

Code liệt kê tất cả hình ảnh trong thư mục

Cloud Zoom sử dụng ảnh nhỏ dạng slider để zoom ảnh

Đây là plugin zoom ảnh của jquery, rất đẹp và mượt mà. Bạn có thể sử dụng bằng cách xem code bên dưới.

Hàm javascript reset form

Hàm có chức xóa hết dữ liệu trên form

Hàm php chuyển số tiền Việt Nam sang chuỗi

Hàm chuyển số tiền Việt nam sang dạng chữ số

Mảng 54 dân tộc Việt Nam

Mảng PHP 54 dân tộc Việt Nam

Hàm javascript định dạng giá tiền

Hàm định dạng giá tiền nhập vào input

Hàm PHP tìm giá trị gần nhất trong mảng với giá trị cho trước

Hàm có chức năng tìm ra giá trị gần nhất (trong mảng) so với giá trị số cho trước

Sử dụng checkbox chọn tất cả - bỏ chọn tất cả trong NukeViet

NukeViet đã xây dựng hàm javascript để thực hiện điều này, lập trình viên NukeViet có thể sử dụng hàm này trong các trường hợp muốn thêm checkbox chọn nhanh dối tượng.

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết, trong trường hợp HTTP code là 301